Cinsellik Yönünden Sağlıklı Bir Yetişkinin Davranışları:

|

nilufertutuncu

Sağlıklı bir yetişkinin cinsel davranışları, genellikle kendi vücudunu ve değerini tanıyan bir farkındalıkla başlar. Ancak cinsellik sadece bireyin kendi bedeniyle ilgili değildir; aynı zamanda üreme, cinsel deneyimler ve cinsel kimlik gibi konuları da içerir. Sağlıklı bir cinsel yaşam, karşılıklı saygı, iletişim ve anlayış temelinde kurulur.

İşte sağlıklı bir yetişkinin cinsel davranışlarını belirleyen bazı temel özellikleri:

 1. Kendi vücudunun değerini bilen ve bunu koruyan,
 2. Üreme ve cinsellik hakkında bilgi arayışı içinde olan,
 3. Cinsel gelişimin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden,
 4. Kendi cinsel uyumunu önemseyen ve başkalarının cinsel uyumuna saygı gösteren,
 5. Aşk ve özel ilişkilere uygun davranışlar sergileyen,
 6. Anlamlı ilişkiler kurma ve sürdürme üzerine odaklanan,
 7. Ani patlayıcı ilişkilerden kaçınan ve müdahaleci olmayan,
 8. Yaşam tarzları ve aile yapıları hakkında bilgi sahibi olan,
 9. İyi kişisel ilişkiler kurma becerileri geliştiren,
 10. Kişisel değerlere uygun kimlik geliştiren,
 11. Sorumluluk alma ve karar verme becerisine sahip,
 12. Aile, eş ve partnerle etkili iletişim kurabilen,
 13. Cinsellikten zevk alan,
 14. Cinsel davranışların güvenliğini ve tehlikelerini ayırt eden,
 15. Diğerlerinin cinsel haklarına saygı gösteren,
 16. Cinsel bilgiyi artırma isteği olan,
 17. İstenmeyen gebeliklerden kaçınmak için etkin korunma yöntemlerini kullanan,
 18. Cinsel istismardan korunan,
 19. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan kaçınan,
 20. Sağlığı geliştirici davranışları benimseyen,
 21. Düzenli sağlık kontrollerine giden ve kendine muayene yapma alışkanlığı olan,
 22. Farklı cinsel değerlere ve yaşam tarzlarına hoşgörü gösteren,
 23. Cinsel konularda toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan,
 24. Cinsellikle ilgili düşünce ve davranışların topluma etkilerini değerlendirebilen,
 25. Herkesin doğru cinsel eğitime erişme hakkını savunan,
 26. Önyargı ve bağnazlık içeren davranışlardan kaçınan,
 27. Farklı toplumların basmakalıp cinsellik algılarından ve örneklerinden kaçınan.

Bu özellikler, sağlıklı bir cinsel yaşamın temelini oluşturur ve bireyin kişisel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunur.

Kaynak

Pan American Health Organization (PAHO), WHO, World Association for Sexology (WAS). Promotion of Sexual Health Recomendations for Action. 2001. 10.
Coleman E. Creating a Sexually Healthier World Through Effective Public Policy, International Journal of Sexual Health, 19: 3, 5-24, 2007.

Yorum yapın