Cinsel Sağlığın Geliştirilmesi İçin Hedefler

|

nilufertutuncu

Cinsel sağlık, her bireyin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Ancak, cinsel sağlığın geliştirilmesi önünde bazı engellerle karşılaşılmaktadır. Bu engelleri aşarak daha sağlıklı bir toplum oluşturmak adına belirlenen stratejiler şu şekilde hazırlanmıştır:

 1. Cinsel Sağlık Önündeki Engellerin Kaldırılması:
  • Cinsel sağlığın, halk sağlığı programlarının temel bir parçası haline getirilmesi.
  • Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve eşitsizliğin önlenmesi ve cinsiyet adaletinin sağlanması.
  • Sorumlu cinsel davranışların teşvik edilmesi.
  • Cinsel azınlık gruplarına yönelik nefret, önyargı ve ayrımcılığın sonlandırılması.
  • Cinsel şiddetin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması.
 2. Kapsamlı Cinsel Eğitim:
  • Okullarda kapsamlı cinsel eğitimin sağlanması.
  • Genel müfredatlara uygun şekilde cinsel eğitimin entegre edilmesi.
  • Bedensel ve/veya zihinsel engeli olan bireylere yönelik cinsel eğitim programlarının geliştirilmesi.
  • Yasal göçmenler, azınlıklar ve mülteciler gibi diğer topluluklara da cinsel eğitim hizmetlerinin ulaştırılması.
  • Basın ve televizyon gibi iletişim araçlarıyla kapsamlı cinsel eğitimin yaygınlaştırılması.
  • Mevcut sağlık hizmetlerine cinsel sağlık konularının entegre edilmesi.
  • Topluma geniş kapsamlı cinsel sağlık hizmetlerinin sunulması.
  • Özel gruplara yönelik (mahkumlar, yasadışı göçmenler, evsizler vb.) kapsamlı cinsel sağlık hizmetlerinin sunulması.
 3. Mesleki Eğitim ve Destek:
  • Sağlık ve eğitim alanında çalışanların cinsel sağlık konusunda eğitilmeleri.
  • Öğretmenlerin cinsel sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitim almalarının sağlanması.
 4. Araştırma ve Geliştirme:
  • Cinsel araştırmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi.
  • Seks biliminin bir araştırma disiplini olarak geliştirilmesi.
  • Farklı disiplinlerin (hemşirelik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, epidemiyoloji vb.) cinsellik üzerine araştırmalar yapması için teşvik edilmesi.
  • Yapılan cinsellik araştırmalarının politika yapıcılar, eğitimciler ve hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılabilir şekilde sunulması ve kullanılarak toplumun daha iyiye doğru ilerlemesinin sağlanması.

Cinsel sağlık konusunda yapılan bu stratejik planlamaların, toplumun her kesimine ulaşması ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmemize katkı sağlaması dileğiyle…

Kaynak

Pan American Health Organization (PAHO), WHO, World Association for Sexology (WAS). Promotion of Sexual Health Recomendations for Action. 2001.

Yorum yapın